21-05-2021
Vandaag wordt de Vrouwenbond Zedelijk Bewustzijn opgericht (in 1884)

Je zou kunnen zeggen dat die Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn in Dordrecht haar tijd vooruit was.

Dordtse dames willen ‘zedelijk bewustzijn’ stimuleren

Vandaag op de kop af 137 jaar geleden werd in Dordrecht een Dordtse afdeling van de Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn opgericht. Voor die tijd, eind negentiende eeuw, kun je dat zien als een logische maatschappelijke ontwikkeling waar vrouwen in toenemende mate dezelfde rechten als mannen opeisten. Op 21 mei 1884 is er ook in Dordrecht een afdeling actief.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

Dordrecht had niet echt een hoerenbuurt à la De Wallen in Amsterdam, maar in vroeger tijden leek het er op de Riedijk soms een beetje op. @ Regionaal Archief Dordrecht

Hoerenlopers werden níet gestraft

Het wordt wel het oudste beroep van de wereld genoemd: hoeren, prostituees en tegenwoordig de benaming sekswerkers. Ook de vaak trieste omstandigheden die vrouwen dwingen dit vak uit te oefenen, zijn door de eeuwen heen hetzelfde. De vrouwen werden (en worden) vaak uitgebuit, mishandeld en misbruikt door pooiers en tegenwoordig loverboys. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijkt uit het feit dat vrouwen hiervoor konden worden opgepakt en de hoerenlopers er niet voor werden gestraft.

De tekst gaat onder de foto verder.

De Riedijk in de richting van de Voorstraat in de jaren 1930. @ Regionaal Archief Dordrecht

'Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn'

Enkele dames van adellijke afkomst beschouwen dit als een grove onrechtvaardigheid en richten de Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn op. Hun ideaal: een zedenwet die gelijke maatstaven voor mannen én vrouwen garandeert. Daarnaast richt de bond zich op de opvang van gevallen vrouwen en probeert te voorkomen dat meisjes in de prostitutie belanden. Dat laatste doel proberen de dames te bereiken door het geven van voorlichting. In Dordrecht gaan zij snel na de oprichting voortvarend te werk. In de Dordrechtsche Courant worden regelmatig lezingen en activiteiten aangekondigd. Ook zijn er contacten met opvanginstanties.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

Met het uitdelen van kaartjes op het station werden vrouwen gewaarschuwd voor vreemde personen. @ WikiCommons

Stationswerk: opvang van kwetsbare meisjes

De leden van de vrouwenbond, die prostitutie beschouwt als een ernstige vorm van vrouwenonderdrukking en slavernij, manifesteren zich zelfs op het station van Dordrecht. Met hun zogeheten ‘stationswerk’ willen zij kwetsbare meisjes direct bij hun aankomst in de stad opvangen. Aanvankelijk was de strijd van de beweging vooral gericht op de bevordering van de goede zeden, waarbij nog wel eens voorbij werd gegaan aan het feit dat niet al het tegen vrouwen gericht geweld zich enkel op straat afspeelde, maar ook binnen het huwelijk voorkwam. Pas later raakte de bond betrokken bij de emancipatiestrijd in het algemeen.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

De predikant Hendrik Pierson (1834-1923) getekend door de Dordtse kunstschilder Jan Veth in 1896. @ WikiCommons

Via Vereniging Zedenopbouw tot Fiom

De Vrouwenbond fuseerde in 1948 met de Nederlandse Middernachtzending Vereniging tot de Vereniging Zedenopbouw, waarvan de naam vervolgens veranderde in de Hendrik Piersonvereniging en weer later in de Hendrik Pierson Stichting. Deze fuseerde in 1975 met twee andere stichtingen tot Stichting Fiom.


Realisatie Acadia | Design Twin Creations