Deze week in Mijn Straat: Zo bijzonder is de Hallincqlaan

In onze reis door de straten van Dordrecht, arriveren we deze week in de Hallincqlaan. Van oudsher is dit een 'voorname' straat en dat komt deels doordat die grenst aan Park Merwestein, waar gegoede burgers een buiten hadden.

Wat je misschien niet weet

De Hallincqlaan ligt in de buurt 'Park Merwestein en Omgeving' en dat ligt weer in de wijk Noordflank. We hebben het over Noordflank omdat dit aan de noordzijde van Dordrecht ligt.
Heel vroeger, denk middeleeuwen, maakte de Noordflank deel uit van de voormalige heerlijkheid Huis te Merwede. De Hallincqlaan ligt in het zuidoosten van de wijk Noordflank, en dat heette vroeger de burgemeestersbuurt.

De Hallincqlaan rond 1905 gezien vanaf de Singel @ Regionaal Archief Dordrecht

Voormalig landgoed

De straten zijn genoemd naar Dordtse patriciërs (daar vertellen we straks meer over) op het voormalige landgoed van Villa Noordhove. Straten in het gebied zoals de Oranjelaan en Groenedijk werden ontwikkeld door de private onderneming NV Noordhove en zijn gebouwd in de jaren twintig van de 20e eeuw. In 1929 kocht de gemeente de straten van NV Noordhove.
In dit deel van de wijk ligt ook het rijksmonument Hallincqhof. Dat is een hof met zestien arbeiderswoningen naar een ontwerp van architect Huibert Willem Veth.

Het woonhuis van de architect H.W. Veth in de Hallincqlaan rond 1900 @ Regionaal Archief Dordrecht

Bij het eerste stadspark

De Wijk Noordflank wordt afgesloten met Park Merwestein tussen de Groenedijk en de Singel. Het park is een restant van het landgoed rond Villa Merwestein dat in 1885 werd omgevormd tot het eerste stadpark van Dordrecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde de Villa en het park in het hoofdkwartier van het vijftiende Duitse leger. Op 24 oktober 1944 werd de Villa doelwit van een bombardement van de Britse Royal Air Force, waarbij ook 69 burgerslachtoffers vielen.

De Hallincqlaan in het begin van de 20e eeuw. @ Regionaal Archief Dordrecht

Meer over de Hallincqlaan anno nu

Er zijn een aantal interessante cijfers bekend over de Hallincqlaan en omgeving. Het is dan wel handig om even te vertellen welke straten we bedoelen met 'omgeving'.
Alle cijfers die hieronder staan gaan, behalve over de Hallincqlaan, ook over de volgende straten of delen daarvan: Berckepad, Dubbeldamseweg Noord, Gevaertsweg, Groenedijk,
Noordhoveweg, Oranjelaan, Oranjepark, Singel, Stooplaan, Toulonselaan, Van Slingelandtlaan, Vriesepark en Vrieseweg.

Wat we weten in getallen

Park Merwestein en omgeving telt 525 huishoudens. Er staat 353 woningen waarvan het grootste deel, 79%, koopwoningen zijn. Qua type woningen zijn er 78% eengezinswoningen en de rest zijn meergezinswoningen.

De gemiddelde WOZ-waarde in 2018 bedroeg 321.000 euro. Als je kijkt naar de periode 2013 tot en met 2018, dan heeft 2018 veruit de hoogste waarde. Dieptepunt was in 2015, want toen bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 266.000 euro.

Het gemiddelde inkomen per inwoner in Park Merwestein en omgeving is 31.700 euro. Zij moeten alleen Stadswerven boven zich dulden met een gemiddeld inkomen van 37.000 euro. Laagste in de omgeving is de Lijnbaan met 16.100 euro gemiddeld inkomen.

Een stukje Hallincqlaan vandaag de dag. @ Google Maps

Wat we weten over de mensen

De gemiddelde leeftijd van de mensen in Park Merwestein en omgeving is het hoogst in de leeftijd tussen de 45 tot 65 jaar. Uit die leeftijdsgroep er 350 mensen, gevolgd door 240 mensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar.
Het percentage ongehuwden is met 49,5% het hoogst, gevolgd door 38,1% gehuwden en 9,9% gescheiden mensen. Er wonen 2,5% mensen die verweduwd zijn. In die buurt bestaat 57% uit mannen en 43% uit vrouwen.

Het grootste deel, 75,6% van de mensen is autochtoon, 12,9% heeft een Westerse migratieachtergrond en 11,4% een niet-Westerse.

Maar wie is nou Hallincq?

Hallincq is de achternaam van een patriciërsfamilie. Patriciërs waren heel vroeger adellijke Romeinen en patriciërsfamilies in Dordrecht waren dan ook welgestelde burgers.
In het begin van de achttiende eeuw woonde burgemeester mr. Johan Hallincq op de Voorstraat 178. Later zou dit pand onder meer een huishoudschool zijn. Na hem woonde ook zijn zoon Johan Herman Hallincq er. Deze laatste zat in de Dordtse stadsregering en was ook baljuw (een soort rechter) van Zuid-Holland.

Het woonhuis van de familie Hallincq op de Voorstraat. @ Regionaal Archief Dordrecht

Vooral in zijn functie van baljuw vergaarde Johan Herman Hallincq veel geld waar hij onroerend goed en grond van kocht en dit liet aanpassen met de nodige pracht en praal. Dat is aan het pand op de Voorstraat wel te zien.
Mr. Johan Hallincq overleed in 1753. Hij was de laatste van zijn geslacht want hij en zijn vrouw hadden geen kinderen gekregen.

Portret uit de Hallincq-familie. Dit is Johan Hallincq (1616-1706) geschilderd door Godefridus Schalcken

Deze week in Mijn straat: het Pearl Buck-erf en omgeving en wat je er niet over weet

Iedere week neemt Hallo Dordrecht een willekeurige straat onder de loep. Wie aan het Pearl Buck-erf woont of woonde, herkent vast iets in dit artikel en de foto's. Maar weet je dit ook? En woon je er niet, dan is het toch leuk om te weten.

Bekend van het winkelpleintje

Het Pearl Buck-erf ligt in de wijk Stadspolders. Het erf is het meest bekend van het winkelpleintje dat destijds als eerste van de wijk in aanbouw opende. De winkels van het Pearl Buck-erf liggen aan de doorgaande weg die Stadspolderring heet.

Eerst maar even over de wijk

Stadpolders ligt ten oosten van Dordrecht. Buurwijken zijn de Staart en Dubbeldam. Het oudste deel kun je vinden aan de zuidzijde van de spoorlijn naar Sliedrecht en Gorinchem. Je hebt daar ook de buurten Vissershoek en Oudelandshoek. Die laatste is in het nieuwste gedeelte aan de westzijde van de Loswalweg.

Bouw van de winkels aan het Pearl Buck-erf in de jaren 80 en rechts in 2016. @ Regionaal Archief Dordrecht en (r) Google Maps

Met de bouw van de Stadspolders begonnen ze in de jaren tachtig. De straten zijn onder andere vernoemd naar schrijvers en architecten. De Stadspolderring loopt door het oude deel van de wijk. Naast een treinstation heeft Stadspolders ook winkelcentra, gezondheidscentra, zorgcentra en kerken.

Woontoren Sequoia is met zijn 19 verdiepingen het hoogste gebouw in Dordrecht. De Sequoia is 71 meter, de toren van de Grote Kerk 'maar' 65 meter. Stadspolders ligt vlakbij de Hollandse Biesbosch en de Kop van 't Land.

Een beetje inzoomen

We hebben een paar leuke cijferweetjes over het Pearl Buck-erf en omgeving. En als we het hebben over de omgeving dan bedoelen we, behalve het Pearl Buck-erf zelf ook de straten Albert Camus-erf, Boris Pasternak-erf, Hermann Hesse-erf, Jean Paul Sartre-erf, Rudyard Kipling-erf, Selma Lagerlöf-erf, Simon Vestdijk-erf en een stuk Stadspolderring.

Een stukje Pearl Buck-erf met winkels in 1987. @ Regionaal Archief Dordrecht

Cijfers graag

Bij elkaar zijn dat bijna 3300 inwoners en ruim 1400 woningen. Iets meer dan de helft van die huizen zijn koopwoningen en in dit deel van de wijk staat 63% eengezinswoningen.

De gemiddelde WOZ-waarde in 2018 bedroeg 148.000 euro. Het gemiddelde inkomen ligt op ongeveer 22.800 euro. Dat is iets lager dan het gemiddelde over de hele wijk, want dat is 26.500 euro.

De mensen, de mensen

Precies de helft van de mensen in de genoemde erven is ongehuwd, 38,4% is getrouwd, 9% is gescheiden en 85 mensen zijn verweduwd. Dat is 2,6%. Het aantal mannen en vrouwen gaat vrijwel gelijk op: 50,2% is vrouw en 48,8% is man.

Boomplantdag aan de Stadspolderring in 1985. @ Regionaal Archief Dordrecht

Nog meer cijfers? Oké, dan

Van de mensen die in het Pearl Buck-erf en omgeving wonen is 69,2% autochtoon, 19,5% heeft een niet-Westerse migratie-achtergrond en 11,3% een Westerse. De grootste groep met een migratieachtergrond komt uit Turkije (15,3%) en Suriname (12,4%)

Leeftijd zegt niet alles

Van de 3280 inwoners uit de genoemde straten is het grootste deel tussen de 45 en 65 jaar, namelijk 1025 personen, direct gevolgd door de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar met 955 personen.

Pearl wie?

Het Pearl Buck-erf is vernoemd naar, ja naar wie eigenlijk? Haar officiële naam is Pearl Comfort Sydenstricker-Buck. Pearl Buck was een Amerikaanse schrijfster die leefde van 1892 tot 1973. Zij is vooral bekend om haar romans over het leven in China.

Dat zij over China schreef kwam omdat Pearl Buck als baby met haar ouders naar China verhuisde. Haar ouders deden daar missiewerk.
Zij was de eerste vrouw die de Pulitzerprijs voor fictie won met haar boek The Good Earth. En in 1938 won ze als eerste Amerikaanse vrouw de Nobelprijs voor Literatuur.
Pearl Buck overleed in 1973 op tachtigjarige leeftijd.

Pearl Buck in 1972. @ WikiCommons

De Eemsteynstraat is Mijn Straat

Iedere week neemt Hallo Dordrecht een willekeurige straat onder de loep. Wie nu in de Dordtse Eemsteynstraat woont, herkent vast een aantal kenmerken van de straat en de wijk. Woonde je er vroeger? Misschien herken je iets op de foto's van toen.

Dit is wat we weten

De Eemsteynstraat ligt in de wijk Land van Valk en splitst zich af van de Krommedijk. De straat loopt naar de kruising met de Dubbeldamseweg Zuid en gaat dan over in de Professor Waterinklaan. Wat weten we allemaal over de Eemsteynstraat? Nou dit.

Die wijk

Dordtenaren zeggen dat de Eemsteynstraat deel uitmaakt van het Land van Valk. Dat is inderdaad zo, hoewel het Land van Valk dan weer deel uitmaakt van de wijk Het Reeland. Er zijn misschien Dordtenaren die dat niet zo voelen, maar geografisch gesproken is dat wel een feit. De wijk Het Reeland telde 11.190 inwoners in 2018.

De Eemsteynstraat in de jaren 30. @ Regionaal Archief Dordrecht

Het Land van Valk

De Eemsteynstraat kun je dus vinden op het Land van Valk. En over het Land van Valk kunnen we je dit vertellen. Het is vernoemd naar Jacobus Valk, die leefde van 1838 tot 1923. In 1885 werd de spoorlijn aangelegd en de gemeente Dordrecht kocht het land van tuinman Valk op voor de bouw van een nieuwe woonwijk.
De meeste straten zijn vernoemd naar verdwenen dorpen uit de 15e eeuw in de Grote Waard. Denk aan Wolbrands, Toloysen, Giessenmonde en ook Eemsteyn.

In 1969 wordt de Eemsteynstraat breder gemaakt. Op de achtergrond de nieuwe mts. @ Regionaal Archief Dordrecht

Die naam

De naam Eemsteynstraat komt van Eemsteyn (of Eemstein) en dat was een klooster in die Groote Waard. Tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421 werd het verzwolgen door het water. In 1435 werd het opnieuw gesticht in Kijfhoek in Zwijndrecht, maar daar zat het ook niet mee, want dat klooster werd in 1572 ook verwoest. Overigens is er in Zwijndrecht ook een straat die Eemstein heet, maar dan iets anders geschreven.

Het Eemsteynplein links in de jaren 30 en rechts zoals we het nu kennen. @ Regionaal Archief Dordrecht en Google Maps

Weetjes over de buurt

Met de buurt bedoelen we, behalve de Eemsteynstraat, ook Eemsteynplein, Dubbeldamseweg Zuid, Heysterbachstraat, Hoekenessestraat, Korte Scheidingsweg, Krommedijk, Oudelandstraat, Poelwijckstraat, Tieselensstraat, Twintighoevenweg en Werkenmondestraat.
Iets meer dan 72% van de mensen die in deze straten wonen is autochtoon. Van de mensen met een migratieachtergrond is bijna de helft Turks.
Voor wat betreft de verdeling tussen mannen en vrouwen in deze straten, kunnen we vertellen dat die bijna in evenwicht is, om precies te zijn is 51,4% vrouw.
Wat verder nog leuk is om te vertellen: de grootste groep inwoners is tussen de 45 en 65 jaar, namelijk 325.
Er staan 446 woningen in deze straten en de gemiddelde waarde vorig jaar was 179.000 euro. En o ja, er staan in deze straten bij elkaar op 65 adressen bedrijven genoteerd.


Vandaag gaan we deze straat eens fijn van dichtbij bekijken

Iedere week neemt Hallo Dordrecht een willekeurige straat onder de loep. Wie nu aan de Blaauwweg in Dordrecht woont, herkent vast een aantal kenmerken van de straat en de wijk. Woonde je er vroeger? Dan herken je vast de foto's van toen.

De Blaauwweg in Dordrecht is een rechte weg tussen de Galileïlaan en de Jagerweg. We hebben het dus over de wijk Sterrenburg. Om precies te zijn: Sterrenburg II. Eerst even iets vertellen over de wijk. Met de bouw van de wijk Sterrenburg is halverwege de jaren 60 een start gemaakt. Sterrenburg II was een paar jaar later aan de beurt en in 1970/1971 verrees de eerste flat aan de Blaauwweg.

Een luchtfoto uit begin jaren 70 met links de drie blokken flats aan de Blaauwweg en haaks erop de flats aan de zijstraten. Aan flat aan de overkant (links bovenin) is de eerste aan de kant van de Jagerweg. @ Regionaal Archief Dordrecht

Die wijk

Dordrecht heeft ruim 118.000 inwoners en er zijn 54.467 huishoudens. In de wijk Sterrenburg zijn 21.860 inwoners. De wijk is in totaal bijna 400 hectare groot.

Die naam

De naam Blaauwweg is te danken aan de sterrenkundige Adriaan Blaauw, die leefde van 1914 tot en met 2010. Blaauw was een uiterst kundig wetenschapper. Kort na de oorlog promoveerde hij cum laude op een proefschrift over een groep hete sterren die hij had bestudeerd. Zijn bevindingen zijn nog steeds van zeer grote waarde voor de wetenschap.

Weetjes over de Blaauwweg en omgeving

Met Blaauwweg en omgeving bedoelen we: Atmosfeerstraat, Blaauwweg, De Jagerweg, Grafelijkheidsweg, Heelalstraat, Meteoorstraat, Regenboogstraat, Satellietstraat en Stratosfeerstraat.
Het aantal inwoners van de Blaauwweg en omgeving bestaat nu uit ongeveer 1590 personen en daarvan zijn 515 mensen ouder dan 65 jaar. Iets meer dan 42% van die mensen is ongehuwd. Wat de huizen betreft: 63% ervan zijn huurwoningen.

Bovenin rechts is de Blaauwweg. Aan de linkerkant van de straat zijn nu twee flats klaar. Helemaal links komt het Sterrenburgpark. Onderin de foto zijn de voorbereidingen voor het realiseren van de bebouwing van onder meer de Driehoek. @ Regionaal Archief Dordrecht

Die straat

Nu even over de straat zelf. De huizen op de Blaauwweg zijn dus van begin jaren 70 en bestaan uit hoogbouw. Aan de ene kant van de straat staan er flats haaks op de weg met parkeerplaatsen ertussen, aan de andere kant zijn de flats gebouwd aan de wegkant met toegangen ertussen naar de achterliggende straten waar naast hoogbouw ook laagbouw is.

Renovatie

In 2002 startte woningcorporatie Progrez met de renovatie van de flats. Bewoners werden betrokken bij de plannen en de invulling van sociaal-culturele activiteiten voor ouderen omdat veel van de woningen geschikt werden gemaakt als seniorenwoningen. De Blaauwweg grenst aan het Sterrenburgpark, zodat de bewoners dicht bij huis kunnen genieten van een groene omgeving.

De Blaauwweg zoals we die nu kennen. Op de foto uiterst rechts de eerste flat van de Blaauwweg vanaf de Jagerweg met rechts een stukje van het Sterrenburgpark. @ Google Maps

Mijn straat: als jij hier woont of woonde is dit leuk om te weten

Met regelmaat neemt Hallo Dordrecht een willekeurige straat onder de loep. Woon jij op dit moment aan de Thorbeckeweg? Dan herken je vast een aantal kenmerken van jouw straat en wijk. Woonde je er vroeger? Dan herken je ongetwijfeld de foto's van toen.

De Thorbeckeweg in Dordrecht is een van de langste straten in de wijk Crabbehof. Eerst vertellen we even iets over de wijk.

Crabbehof is gebouwd in de jaren zestig. Zo'n kleine tien jaar later dan buurwijk Wielwijk. De naam Crabbehof is vernoemd naar kasteel Crabbehoff, dat iets verderop langs de Talmaweg en de Groen van Prinstererweg ligt.

© Paul van de Velde

Geen kasteel

Crabbe is de naam van een watergang die na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ontstond en op een landkaart uit 1592 staat. Zo'n 25 jaar later wordt gesproken over een boerenhoeve met de naam Krabbehoeve. Later heeft het ook wel de naam kasteelboerderij Crabbehof geheten, maar een heus kasteel is 'kasteel Crabbehoff' nooit geweest.

Die naam

Denk je aan Crabbehof, dan denk je aan vierkante plantsoenen en veel groen. Nergens in Dordrecht zie je zoveel plantsoenen in deze vorm.
De straten zijn vernoemd naar politici uit de 19e en 20e eeuw zoals Troelstra, Domela Nieuwenhuis en Colijn. Ook onze straat van vandaag, de Thorbeckeweg, is vernoemd naar een politicus. Johan Thorbecke leefde van 1798 tot 1872. Hij was een staatsman en als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 was Thorbecke de grondlegger van de parlementaire democratie.

In rap tempo krijgt de wijk Crabbehof vorm. De straat die je op de foto ziet is de Thorbeckeweg met de flats en het winkelcentrum in aanbouw. © Regionaal Archief Dordrecht

Die straat

Nu even over de straat zelf. De huizen op de Thorbeckeweg zijn dus van begin jaren 60 en vooral flatgebouwen domineren daar het straatbeeld. De blokken flats worden onderbroken door zijstraten, waar vaak ook weer plantsoenen zijn.

De Thorbeckeweg is hier nog lang niet klaar. Links de overkapping van winkelcentrum Crabbehof. © Regionaal Archief Dordrecht

Mét frietkraam

Rij je vandaag de dag door de straat, dan kom je onder meer langs een benzinestation, de achterkant van winkelcentrum Crabbehof en een apotheek. Tussen de Loudonstraat en de De Visserstraat is een blok eengezinswoningen verrezen. Dat staat precies op de plek waar jarenlang de 'wereldberoemde' frietkraam van Crabbehof stond.

Op deze collagefoto is goed te zien wat er is veranderd op dit stukje Thorbeckeweg. Links de legendarische friteskraam en rechts het woningenblok zoals we dat nu kennen. © Regionaal Archief Dordrecht (l) en © Google Maps