Deze week in Mijn Straat: Zo bijzonder is de Hallincqlaan

Wat je misschien niet weet

De Hallincqlaan ligt in de buurt 'Park Merwestein en Omgeving' en dat ligt weer in de wijk Noordflank. We hebben het over Noordflank omdat dit aan de noordzijde van Dordrecht ligt.
Heel vroeger, denk middeleeuwen, maakte de Noordflank deel uit van de voormalige heerlijkheid Huis te Merwede. De Hallincqlaan ligt in het zuidoosten van de wijk Noordflank, en dat heette vroeger de burgemeestersbuurt.

De Hallincqlaan rond 1905 gezien vanaf de Singel @ Regionaal Archief Dordrecht

Voormalig landgoed

De straten zijn genoemd naar Dordtse patriciërs (daar vertellen we straks meer over) op het voormalige landgoed van Villa Noordhove. Straten in het gebied zoals de Oranjelaan en Groenedijk werden ontwikkeld door de private onderneming NV Noordhove en zijn gebouwd in de jaren twintig van de 20e eeuw. In 1929 kocht de gemeente de straten van NV Noordhove.
In dit deel van de wijk ligt ook het rijksmonument Hallincqhof. Dat is een hof met zestien arbeiderswoningen naar een ontwerp van architect Huibert Willem Veth.

Het woonhuis van de architect H.W. Veth in de Hallincqlaan rond 1900 @ Regionaal Archief Dordrecht

Bij het eerste stadspark

De Wijk Noordflank wordt afgesloten met Park Merwestein tussen de Groenedijk en de Singel. Het park is een restant van het landgoed rond Villa Merwestein dat in 1885 werd omgevormd tot het eerste stadpark van Dordrecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde de Villa en het park in het hoofdkwartier van het vijftiende Duitse leger. Op 24 oktober 1944 werd de Villa doelwit van een bombardement van de Britse Royal Air Force, waarbij ook 69 burgerslachtoffers vielen.

De Hallincqlaan in het begin van de 20e eeuw. @ Regionaal Archief Dordrecht

Meer over de Hallincqlaan anno nu

Er zijn een aantal interessante cijfers bekend over de Hallincqlaan en omgeving. Het is dan wel handig om even te vertellen welke straten we bedoelen met 'omgeving'.
Alle cijfers die hieronder staan gaan, behalve over de Hallincqlaan, ook over de volgende straten of delen daarvan: Berckepad, Dubbeldamseweg Noord, Gevaertsweg, Groenedijk,
Noordhoveweg, Oranjelaan, Oranjepark, Singel, Stooplaan, Toulonselaan, Van Slingelandtlaan, Vriesepark en Vrieseweg.

Wat we weten in getallen

Park Merwestein en omgeving telt 525 huishoudens. Er staat 353 woningen waarvan het grootste deel, 79%, koopwoningen zijn. Qua type woningen zijn er 78% eengezinswoningen en de rest zijn meergezinswoningen.

De gemiddelde WOZ-waarde in 2018 bedroeg 321.000 euro. Als je kijkt naar de periode 2013 tot en met 2018, dan heeft 2018 veruit de hoogste waarde. Dieptepunt was in 2015, want toen bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 266.000 euro.

Het gemiddelde inkomen per inwoner in Park Merwestein en omgeving is 31.700 euro. Zij moeten alleen Stadswerven boven zich dulden met een gemiddeld inkomen van 37.000 euro. Laagste in de omgeving is de Lijnbaan met 16.100 euro gemiddeld inkomen.

Een stukje Hallincqlaan vandaag de dag. @ Google Maps

Wat we weten over de mensen

De gemiddelde leeftijd van de mensen in Park Merwestein en omgeving is het hoogst in de leeftijd tussen de 45 tot 65 jaar. Uit die leeftijdsgroep er 350 mensen, gevolgd door 240 mensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar.
Het percentage ongehuwden is met 49,5% het hoogst, gevolgd door 38,1% gehuwden en 9,9% gescheiden mensen. Er wonen 2,5% mensen die verweduwd zijn. In die buurt bestaat 57% uit mannen en 43% uit vrouwen.

Het grootste deel, 75,6% van de mensen is autochtoon, 12,9% heeft een Westerse migratieachtergrond en 11,4% een niet-Westerse.

Maar wie is nou Hallincq?

Hallincq is de achternaam van een patriciërsfamilie. Patriciërs waren heel vroeger adellijke Romeinen en patriciërsfamilies in Dordrecht waren dan ook welgestelde burgers.
In het begin van de achttiende eeuw woonde burgemeester mr. Johan Hallincq op de Voorstraat 178. Later zou dit pand onder meer een huishoudschool zijn. Na hem woonde ook zijn zoon Johan Herman Hallincq er. Deze laatste zat in de Dordtse stadsregering en was ook baljuw (een soort rechter) van Zuid-Holland.

Het woonhuis van de familie Hallincq op de Voorstraat. @ Regionaal Archief Dordrecht

Vooral in zijn functie van baljuw vergaarde Johan Herman Hallincq veel geld waar hij onroerend goed en grond van kocht en dit liet aanpassen met de nodige pracht en praal. Dat is aan het pand op de Voorstraat wel te zien.
Mr. Johan Hallincq overleed in 1753. Hij was de laatste van zijn geslacht want hij en zijn vrouw hadden geen kinderen gekregen.

Portret uit de Hallincq-familie. Dit is Johan Hallincq (1616-1706) geschilderd door Godefridus Schalcken