14-09-2020
Park Merwestein baalt van gemeentelijk zwaard boven het hoofd

De stichting Park Merwestein baalt van de steeds maar weer terugkerende onrust die de gemeente Dordrecht volgens hen veroorzaakt. Dit keer gaat het om de voormalige tuinmanswoning die de gemeente wil afschaffen.

Zagen aan de stoelpoten van het park

Op de website van Park Merwestein uit de stichting haar ongenoegen over de dreiging van het voortbestaan van het park. Volgens de stichting zaagt de gemeente Dordrecht aan de stoelpoten van het park en dat zouden ze niet moeten doen want er rust een morele verplichting op hen.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

Kiekjes van Park Merwestein in vroeger tijd. @ Regionaal Archief Dordrecht

Crowdfunding in 1884

Ze noemden het toen in Dordrecht waarschijnlijk nog geen crowdfunding, maar toch is op die manier Park Merwestein een feit geworden. Het grondgebied is namelijk in 1884 door de gemeente Dordrecht geheel betaald met geschonken geld. Dat ging gepaard met een aantal voorwaarden en een ervan was dat er geen grondgebied van het park vervreemd zou worden.

De tekst gaat onder de foto verder.

Foto links de parkwachterswoning en rechts het Bos van Staring. @ Park Merwestein

Een morele verplichting

Stichting Park Merwestein vindt dat dit vandaag de dag nog steeds als een morele verplichting op de schouders van de gemeente rust, zeker in deze coronatijd waar het park zeer in de behoefte voorziet als groene longen van de stad. Volgens de stichting is de gemeente geregeld bezig te morrelen aan het voortbestaan van het park. Op hun website schrijven ze onder meer: 'Na de dreigende afstoting door verkoop van het parkwachtershuisje, Bos van Staring en een aanzienlijk stuk park aan de Oranjelaanzijde en de dreigende afschaffing destijds van het ’s avonds sluiten van het park, dreigt de gemeente nu een groot stuk Park Merwestein te verkopen, waarop onder andere het gebouw Het Werfje staat. Mogelijke toekomstige bestemmingen zouden horeca of onderwijs zijn. Deze opties zijn zeer ongewenst voor flora, fauna, en omwonenden'.

De tekst gaat onder de foto verder.

Het Werfje moet blijven, vindt stichting Park Merwestein en andere mensen die het park een warm hart toedragen. @ Park Merwestein

Alles op alles zetten

De stichting voelt zich gesterkt door een aantal Dordtenaren die het park een warm hart toedragen en zich eveneens ongerust maken over het voortbestaan. Ze willen alles op alles zetten om te voorkomen dat stukken grond van het park worden verkocht. Een aantal van de verontruste Dordtenaren zijn omwonenden van het park. Met elkaar hebben ze een brief aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd waarin wordt gevraagd het parkwachtershuis Het Werfje, dat nu dient wordt gebruikt door medewerkers van stadsbeheer, te behouden voor het park.

Hier kun je de inhoud lezen van de brief die vorige week is bezorgd bij het college van burgemeester en wethouders. En hier kun je reageren met een steunbetuiging.


Naar de shop
De leukste dingen uit Dordrecht koop je hier
Realisatie Acadia | Design Twin Creations